Σκοπός των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων μας είναι η ολιστική κινητοποίηση και δραστηριοποίηση του ατόμου στο βαθμό που δύναται και όχι μονάχα η παθητική συμμετοχή του. Όπως πρέπει να ασκούμε το σώμα μας, έτσι πρέπει να κρατάμε σε εγρήγορση και το νου μας προκειμένου να είμαστε υγιείς. Τόσο οι νοητικές, όσο και οι σωματικές ικανότητες, όταν δεν εξασκούνται, περιορίζονται και φθίνουν.

Οργανώνονται και διεξάγονται χριστουγεννιάτικες, πασχαλινές εκδηλώσεις αλλά και διάφορες άλλες δραστηριότητες ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Παράλληλα, οργανώνονται και διεξάγονται εκδρομές ψυχαγωγικού χαρακτήρα με το ιδιόκτητο ειδικά διαμορφωμένο μεταφορικό μας μέσο.